Opleiding Beveiliger 2

De theorieopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wet- en regelgeving basis
 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Waarnemen basis
 • Loopbaan en Burgerschap (L&B)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • De modules Loopbaan & Burgerschap, Nederlands worden door Motivation Beveiligingsopleidingen en adviezen zelf afgetoetst. Nederlands wordt deels centraal geëxamineerd evenals rekenen.
 • De vakken Veiligheid en Beveiliging basis, Wet- en regelgeving basis en waarnemen basis worden door de Stichting Vak-examens Particuliere Beveiliging (SVPB) afgetoetst
 • Vanaf 1 augustus 2016 zijn keuzedelen verplicht aan de opleiding toegevoegd. De keuzedelen die Motivation aanbied zijn: Arbo (VCA en BHV) ,Port Safety & Security en beroepsgericht Engels en Internationaal1: bewustzijn (interculturele) diversiteit. U dient een keuze te maken voor tenminste 2 keuzedelen. Mogelijk dat uw stagebedrijf hier een voorkeur in heeft. 

Praktijkdeel bestaat uit:

 • Doelmatig optreden basis
 • Specifiek rapporteren basis

VIA MOTIVATION KAN NAAR STAGEPLAATSEN BEMIDDELD WORDEN.

Theorie-examen:

Het theorie-examen bestaat uit 40 multiple choice vragen per vak (Veiligheid en Beveiliging basis , Wet- en regelgeving basis en waarnemen basis). Het examen wordt afgenomen door de Stichting Vak-examens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Amersfoort door middel van Computer Based Examen(CBT). 

Praktijkexamen:

Na een gedegen training ter voorbereiding op het praktijkexamen moet U praktijkexamen doen.
Het praktijk examen bestaat uit twee onderdelen

 • Doelmatig optreden basis (3 x rollenspel in een gesimuleerde omgeving).
 • Specifiek rapporteren basis. Dit deel kan ook apart worden afgenomen.
 • Voor meer informatie over examens kunt u terecht op de site van de SVPB. www.svpb.nl

De totale studiebelasting is voor de BBL 1330 uur. Deze is verdeeld is 700 lesuren theorie en 630 uur praktijkstage. Concreet wordt een cursist voor een periode van twee jaar ingeschreven waarbinnen alle onderdelen behandeld dienen te worden. De opleiding duurt daarom maximaal 2 jaar. De praktijk heeft echter uitgewezen dat de veruit de meeste studenten binnen 1 jaar afgestudeerd zijn.

Indien een student kiest voor de derde leerweg zijn er geen verplichtte studie belastinguren. Bij deze variant kan de student zijn eigen studietempo bepalen. Er worden wel een aantal klassikale lessen ingeroosterd in overleg.

Individuele instroom:

De beroepsopleiding (MBO-2) van Motivation Beveiligingsopleidingen en adviezen is DE opleiding voor het officiële, door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en Ministerie van Onderwijs erkende diploma Beveiliger. Met dit diploma kunt u direct aan de slag binnen de beveiligingsbranche.
U dient naast het volgen van theorieles ook stage te volgen bij een erkend leerbedrijf. Bemiddeling naar een erkend leerbedrijf is mogelijk. Het theoriegedeelte van de opleiding duurt 30 weken. Gedurende deze 30 weken is er één vaste lesdag per week met aansluitend het theorie-examen.

Instroom is vanwege ons carrouselmodel op regelmatige basis mogelijk. (ongeveer iedere 6 tot 7 weken) Ongeacht het aantal deelnemers wordt er altijd gestart met de opleiding.

Naar het aanmeldformulier