Onderwijsinformatie

 
Verslag van Werkzaamheden.
Ieder jaar maakt Motivation een zogenoemd “verslag van werkzaamheden” ten behoeve van de onderwijsinspectie. Indien u hier belangstelling voor heeft dan kunt u een afschrift van dit verslag verkrijgen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Motivation ter attentie van de directie.