Begeleiding Praktijkopleiders en Stagekandidaten

Programma Praktijk

Stagekandidaten die de opleiding beveiliger 2 volgen dienen ten minste 6 maanden stage (610 uur) te lopen bij een erkend leerbedrijf onder begeleiding van een praktijkopleider. Omdat hierin diverse knelpunten kunnen ontstaan is deze dienstverlening voor praktijkopleiders ontwikkeld.

Het praktijkgedeelte bestaat uit het begeleiden van de deelnemers en praktijkopleiders bij het produceren van het praktijkwerkboek. Daarnaast zal een praktijktraining worden verzorgd ter voorbereiding op het examen met aansluitend het praktijkexamen.

Het praktijkwerkboek zal gecontroleerd worden voor het examen van de SVPB.